търсене в материали:
 
подреди по:
Списък материали
публикувани: 3489
пишат се: 152 нови
Всички категории
Типове материали
ТОП броячи
име:

парола:забравена парола >>

регистрирайте се >>

наши приятели:

туристическо дружество "Ореляк"

Планинарски форум

Употреба на пълен и кратък определителен членв българския език!
урок от Наука
публикувано от: djeramy, Konstantin Cekov

дата: 2004-11-14 23:42:20
показвания: 16795

Употреба на пълен и кратък определителен член в българския език

от Константин Цеков

Има една част от българската граматика, която винаги е предизвиквала много противоречия - употребата на пълен и кратък член при определяне на предметите от мъжки род. От десетилетия се говори за отмяната на пълния член, но днес правилото не е отменено и важи в пълна силна, затова всеки българин трябва да го знае и да се съобразява с него. Съществителните от мъжки род се определят с:

"ЪТ" или "А"

"Я" или "ЯТ"

Кое от двете да се използва е исторически определно,но българите, като носители на езика, рядко правим грешки дали да използваме "ЪТ" или "ЯТ" . Грешки се допускат само при думите "лакът" и "нокът" - и двете се членуват с "ЯТ".

Кога да използваме пълен определителен член и кога кратък. Пълен определителен член се използва, когато думата играе ролята на подлог в изречението, а кратък, когато думата не е подлог /тя може да бъде определение, обстоятелствено пояснение и т.н./. Как се окрива подлогът /когато е от мъжки род/ в изречението - с въпроса "КОЙ" .

пример: ЦарЯТ седна на тронА. /кой седна на трона - царЯТ; КЪДЕ седна царят - на тронА/

За да се открива по-лесно подлогът се използва следният начин: думата, която не знаете как да членувате я замествате с "ТОЙ" /Царят седна на трона / ТОЙ седна трона/. Ако думата може да се замени с "ТОЙ", се пише пълен член. Ако въпросната дума може да се замени с "НЕГО" се пише кратък член /Царят седна на тронА / Царят седна на него /

Най-често, ако съществителното е в началото на думата, то е подлог, а ако пред него има някакъв съюз, предлог и пр. - то то не е подлог.

пример: Царят...; Глупакът...; Селянинът...; Ученикът... и т.н.

С царя...; На глупака...; След селянина...; До ученика... и т.н.

Винаги, когато пред думата или след нея има поставен глаголът "СЪМ" в трето лица единствено число( "Е" ), се пише пълен член.

пример: УчиникЪТ Е в девети клас.

В девети клас Е учиникЪТ.

ГрадЪТ не Е голям.

Ако подлогът има прилагателно, което го определя, то пълният член се прехвърля върху прилагателното!

пример: ГолемияТ град.../ ГрадЪТ е голям

СамонадеянияТ ученик.../Ученикът е самонадеян.

Употреба на кратък определителен член!

Повторение: Кратък определителен член се използва, когато думата НЕ е подлог, а изпълнява някаква друга синтактична служба. За улеснение се, за да се разбере дали да се пише кратък член, въпросното съществително се заменя с "НЕГО", ако има смисъл думата се пише с кратък определителен член. Ако пред думата има предлог, тя се пише с кратък определителен член!

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Ако пишем за някого, чието име е прякор, прозвище, име или пр. определителният член се пише, както е името/прякора/прозвището , незавизимо от синтактичната служба, която изпълнява.

пример: Дългия води всяка вечер шоу. ("Дългия" е подлог, но не се пише с пълен определителн член)

Петър Моканина изпраща с поглед бедните хора.

публикувано от: Konstantin Cekov
дата: 2004-11-14 23:42:20

източник: Константин Цеков
hosted by E-PSYLON